Uncategorized

Ins en outs van een keizersnee!
Na een keizersnede ben je echt even gehandicapt!
Deze uitspraak komt van Eva Jinek in een interview dat zij gaf aan diverse media. Ondanks de goede voorbereidingen verliep de geboorte van haar zoontje Pax toch totaal anders dan verwacht. Ze hoopte op een ‘normale’ bevalling maar het werd een ongeplande keizersnee. In deze blog vertellen we je alle ins en outs van een keizersnee en wat de voor en nadelen hiervan zijn…

Geschiedenis
De naam keizersnede zou verwijzen naar Julius Caesar die op deze manier geboren zou zijn (caeso, wat letterlijk uitsnijden betekent). Maar dit verhaal is vrijwel zeker niet waar, al was het maar omdat zijn moeder Aurelia niet bij zijn geboorte overleden is. In die tijd werd namelijk een dergelijke ingreep alleen uitgevoerd op vrouwen die gestorven waren.

Een andere theorie zou komen uit het oude Egypte; hier was het verboden om een overleden zwangere vrouw te begraven zonder eerst de baby uit haar lichaam te halen. Dit ritueel werd in die tijd de Lex Caesarea of Lex Regia genoemd, wat zoiets als keizerlijke wet betekent.

De eerste berichten van een moeder die een keizersnede zou hebben overleefd stammen uit de periode rond 1337. In Praag zou Hertog Wencelijn op deze manier ter wereld zijn gebracht waarna zijn moeder volledig genas. Ook bij dit verhaal hebben historici zo hun twijfels.

Een beter verhaal daarentegen stamt uit het Zwitserland in de periode rond 1500. Jacob Nufer, een varkens castreerder, zou de operatie op zijn vrouw hebben uitgevoerd toen de bevalling niet liep zo als het eigenlijk zou moeten. Zijn vrouw herstelde volledig en kreeg later nog eens 5 kinderen. Mogelijk ging het hier om een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Vanaf de 20e eeuw werd de keizersnede mede door het gebruik van goede pijnstilling en steriele gereedschappen een stuk veiliger. Vanaf 1940 werd de kans op overleven een aanzienlijk stuk groter door het gebruik van antibiotica en een goede hygiëne.

De medische term voor een keizersnee is ‘sectio caesarea’, of wel een onnatuurlijke bevalling waarbij de baby operatief via de buikwand en dus niet via de natuurlijke weg geboren wordt.

Waarom een keizersnede?
Er zijn allerlei redenen te noemen waardoor er in plaats van een natuurlijke bevalling gekozen wordt voor een keizersnede. Dit heeft dan vaak met de moeder te maken, bijvoorbeeld als de moeder door een abnormale anatomie van het kleine bekken geen ruimte heeft om het kind door te laten. Maar ook angst voor pijn en onderstaande redenen komen vaker voor:
* Mislukte of te lange bevalling via de natuurlijke weg
* Stuitligging of een andere ongunstige ligging die een verhoogd risico geeft
* Blokkade van de natuurlijke uitgang door de placenta
* Meerlingzwangerschap met ongunstige ligging
* Infectie van het baringskanaal met een gevaarlijk virus (bijvoorbeeld HIV)
* Slechte wondgenezing na een eerdere bevalling of keizersnee

Spoed keizersnee
Als een moeder of haar kind in nood is en er geen tijd te verliezen is, kan een gynaecoloog een spoedkeizersnede doen. Dit gebeurt meestal onder algehele narcose, zodat de baby dan snel gehaald kan worden. Maar als de moeder dit weigert, dan mogen artsen in Nederland vaak niets doen, zelfs als dit tot de dood van de baby zou leiden. In het ergste geval zou een arts met tussenkomst van een voorzieningenrechter kunnen dwingen tot een keizersnede. Maar deze situaties komen in Nederland gelukkig maar weinig voor.
Bij een geplande keizersnede krijg je meestal een plaatselijke verdoving, meestal in de vorm van een ruggenprik.

Herstel na een keizersnede
Na een keizersnede verblijf je ongeveer 4 á 5 dagen in het ziekenhuis. Ook daarna moet je het nog een tijd rustig aan doen om goed te kunnen herstellen. Vooral de eerste dagen na de keizersnede heb je vaak nog last van de hechtingen in je buik. Daarnaast moeten je darmen weer op gang komen en kun je nog beetje bloed verliezen uit de vagina. Neem zo veel mogelijk rust en ga vooral géén zware dingen tillen tot minimaal zes weken na de operatie. En zoals Eva Jinek het zei; na een keizersnede ben je echt even gehandicapt! Maak hier dankbaar gebruik van en laat je lekker verwennen door de mensen om je heen.

Voordelen

Er zijn ook wat voordelen te noemen van een keizersnede boven een natuurlijke bevalling, al zul je die niet vaak horen:
* Geen last van bekkenbodem instabiliteit
* Geen verzakking van de baarmoeder
* Nauwelijks last van incontinentieproblemen
* Minder kans op verminderd plezier bij het vrijen (wat weer beter is voor je relatie)

Nadelen
Helaas heeft deze manier van bevallen ook heel veel nadelen. We noemen er een paar:
* Grotere kans op complicaties tijdens de operatie
* Blijvend zichtbaar litteken
* In sommige gevallen worden je buikspieren doorgesneden waardoor kans op een mooie strakke buik verkeken lijkt
* Vaak is er een langere herstelperiode nodig
* Hoge kostenpost, al worden bij de meeste zorgverzekeraars deze kosten vergoed (met uitzondering van de eigen bijdrage) meer informatie hierover vindt je bij je eigen zorgverzekeraar

Statistieken
In Nederland wordt ongeveer 17% van de baby’s geboren middels een keizersnee. Dit percentage stijgt langzaam maar Nederland behoort daarmee wel tot één van de laagste in Europa. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Turkije, waar nog steeds de helft van de bevallingen via keizersnede plaatsvindt en daarmee het hoogste percentage van alle OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft.

Slotwoord
Veel vrouwen zijn voorstander van alles zoals de natuur het bedoeld heeft. Toch kunnen er zich situaties voordoen waardoor bevallen op de natuurlijke weg niet of nauwelijks mogelijk is en een keizersnee nog de enige mogelijke optie is. Hopelijk heeft deze blog je wat meer informatie gegeven en kun je zelf op een natuurlijke manier bevallen. Bedenk wel dat een keizersnede altijd een operatie is waarbij allerlei dingen mis kunnen gaan. Er kunnen diverse complicaties optreden en dit weegt vaak niet op tegen een natuurlijke bevalling.

Rowena Visser-Van Nistelrooij – Proud MaMa