Uncategorized

Recht op kinderbijslag!
Als je kinderen krijgt dan heb je in Nederland recht op kinderbijslag. Hiermee betaalt de overheid een stukje mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van je kind. Iedereen die in Nederland woont of werkt en kinderen onder de 18 jaar heeft, heeft hier recht op. Ik deze blog leg ik je uit wat het inhoud hoe het werkt.

De hoogte van de kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk, maar afhankelijk van de leeftijd van je kind. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt binnen Nederland de uitbetaling van de kinderbijslag.

Je krijgt kinderbijslag voor:
* je eigen kind(eren)
* een geadopteerd kind(eren)
* een pleegkind of stiefkind
* een kind dat je opvoedt en verzorgt zoals je ook je eigen kind zou opvoeden

Geboorte
Als je je pasgeboren baby aangeeft bij het gemeentehuis, krijgt de SVB daar automatisch bericht van. Ongeveer 2 tot 4 weken na de geboorte van je baby ontvang je een brief met daarin instructies om de kinderbijslag online aan te vragen, dit doe je met je DigiD. Heb je nog geen DigiD, dan kun je die aanvragen op de website van de overheid https://digid.nl/aanvragen

Wanneer je een tweede of volgend kind hebt gekregen, hoef je niets te doen. Dan wordt de hoogte van het bedrag automatisch aangepast en krijg je het eerstvolgende kwartaal dat je er recht op hebt een hoger bedrag uitgekeerd.

Kinderbijslag 2018
De hoogte van de kinderbijslag staat los van je inkomen. Iedereen krijgt in principe hetzelfde bedrag, maar dat is wel afhankelijk van de leeftijd van je kind. Wanneer hij of zij 6 jaar wordt, krijg je meer. Er is ook nog een verhoging wanneer je kind 12 jaar wordt.

Hieronder staan de bedragen die gelden vanaf juli 2018. Je ontvangt de kinderbijslag na afloop van ieder kwartaal.

0 t/m 5 jaar – € 216,58
6 t/m 11 jaar – € 262,99
12 t/m 17 jaar – € 309,40

De SVB maakt de kinderbijslag vier keer per jaar over op je bankrekening, aan het eind van elk kwartaal (Januari, April, Juli en Oktober). Wordt je kind ergens halverwege een kwartaal geboren, dan krijg je het eerstvolgende betalingsmoment helaas dus nog niks. Kinderbijslag is vrijgesteld van belasting.

Wanneer stopt de kinderbijslag?
Zodra je kind achttien wordt vervalt in het eerst volgende kwartaal de kinderbijslag. Of zodra je kind studiefinanciering krijgt, dan wordt de kinderbijslag ook stopgezet. In het geval dat je tegelijkertijd studiefinanciering en kinderbijslag hebt ontvangen omdat je de studie niet is doorgegeven, dan zal de kinderbijslag worden teruggevorderd.

Bijverdienen
Een kind mag maximaal € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor het de kinderbijslag. Gaat je kind er overheen, dan wordt het kwartaal waarin te veel is verdiend niet uitbetaald door de SVB. Maar er is ook een uitzondering op deze regel: een vakantiebaantje mag in de zomer mag namelijk wel. In deze maanden mag je zonder consequenties € 1.319 netto extra bijverdienden (dus € 1.285 + € 1.319). Is je kind nog onder de 16 jaar? Dan maakt het niet uit wat hij of zij bijverdient.

Stopzetten kinderbijslag
Naast het te veel bijverdienen of het ontvangen van een studiefinanciering, zijn er ook nog een paar andere reden waarom de kinderbijslag (tijdelijk) niet uitbetaald kan worden.

* Als je kind het huis uitgaat en jij draagt minder dan € 422 per kwartaal bij aan de kosten van zijn of haar levensonderhoud
* Als je gaat verhuizen naar het buitenland
* Als je kind in het buitenland gaat wonen
* Als je kind komt te overlijden

Het opvoeden van een kind kan behoorlijk wat geld kosten. In Nederland krijg je ieder kwartaal kinderbijslag als tegemoetkoming in de kosten. Dit is het voordeel van het wonen in een verzorgingsstaat. Naast kinderbijslag heb je waarschijnlijk ook nog recht op andere toeslagen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Die laatste is er om je tegemoet te komen in de kosten voor buitenschoolse opvang of dagopvang, maar deze zijn wel inkomens afhankelijk.

Meer info: www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/

Rowena Visser-Van Nistelrooij – Proud MaMa